Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Detail časopisu M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management

Oficiální název časopisu: M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management
Zkratky:
JCR zkratka: M&SOM-MANUF SERV OP
JCR stránka: www
ISO zkratka: M&SOM-Manuf. Serv. Oper. Manag.
Nakladatel: INFORMS
ISSN: 1523-4614
Odkaz do ResearchGate: www