Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Detail časopisu Intelligent Data Analysis

Oficiální název časopisu: Intelligent Data Analysis
Zkratky: IDA
JCR zkratka: INTELL DATA ANAL
JCR stránka: www
ISO zkratka: Intell. Data Anal.
Nakladatel: IOS PRESS
ISSN: 1088-467X
Domovská stránka: www
Odkaz do DBLP: www
Odkaz do ResearchGate: www