Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Detail časopisu MATHEMATICAL PROGRAMMING

Oficiální název časopisu: MATHEMATICAL PROGRAMMING
Zkratky:
JCR zkratka: MATH PROGRAM
JCR stránka: www
ISO zkratka: Math. Program.
Nakladatel: SPRINGER
ISSN: 0025-5610
Odkaz do ResearchGate: www